Omuz

Akut Omuz Çıkıkları
Omuz eklemi çıkıkları büyük eklem çıkıklarının yaklaşık %50 sini oluşturur.Omuz çıkıkları öne, arkaya, aşağıya ve çok yönlü olmak üzere 4 tiptedir.Öne çıkıklar en sık görülen tipidir.20 yaşından önce olan çıkıklarda kürek kemiğinde eklem yapısına katılan labrum dediğimiz kol kemiğine bariyer görevi yapan yapı ze...
Devamı

Donuk Omuz
Çeşitli sebeplerle ağrı, omuz hareketlerinde kısıtlılık ile başlayıp zamanla omuzun hareket edememe durumudur. Omuz eklemi etrafındaki kapsülün enflamasyon sonucu elastik özelliğini kaybedip büzülmesi, kalınlaşması ve sertleşmesidir. Ağrıdan dolayı omuz daha az hareket ettiğinden zamanla sertleşme ilerler ve omuz eklemi hareket edemez hale gelir. Donmuş o...
Devamı
Tekrarlayan Omuz Çıkıkları
İlk çıkık sonrasında omuzun sabitliğini sağlayan dokuların bir kısmının iyileşememesi yeniden çıkığa neden olur. Bunlardan en sık görüleni labrum denen kıkırdak desteğin kemiğe yapışma yerinden ayrılması, omuz kapsülündeki gevşeme ve kol(humerus) kemiğinin küresel yapıdaki baş kısmındaki defektlerde sorumlu tutulmaktadır. Bu problemlerin onarıldığı...
Devamı
Rotator Kılıf (Döndürücü Kılıf) Zedelenmeleri
Omuz eklemi hareketlerinde rotator kılıf tendonları önemli bir göreve sahiptiromuz hareketleri devam ettiği sürece yıpranmaya ve aşınmaya maruz kalırlar. Rotator kılıfta oluşan yırtıklar ciddi ağrı oluşturan bir yaralanmalardır. Rotator kılıf yırtılınca omuzda güçsüzlüğe yol açar. Hastalar genellikle orta ve ileri yaş grubundadır ancak öz...
Devamı
İmpingement Sendromu (Subakromial Sıkışma)
Birçok kişiye göre omuzdaki ağrının nedeni omuzdaki bursa adı verilen kesenin inflamasyonu olan bursittir. Tendinit; tendon inflamasyonuna verilen isimdir ve omuzdaki ağrının bir diğer nedeni olabilir. Bursa veya tendonların inflamasyonlarına bir çok problem neden olabilir. Bu problemlerden bir tanesi impingement (sıkışma)sendromudur. İmpingement sendromu; rotator manşet (döndürücü kılıf)tendonla...
Devamı
Omuz Ağrıları
Omuz ağrıları, en yaygın kas iskelet sistemi şikayetlerindendir. Görülme oranı % 7-10 arasında değişmektedir . Omuz bölgesindeki ağrılar, kol ve kürek kemiği arasındaki eklem ve çevresindeki kemik veya eklem çevresi yumuşak dokulardan (ör. rotator kaf, bisipital tendon, subakromiyal bursa) akromiyoklavikular eklem, sternoklavikular eklemden kaynaklanabilir. Omuz bölgesi patolojilerinde en sık ras...
Devamı
Omuz Eklemi
Omuz vücudun en kompleks ve en hareketli eklem grubudur. -Omuzda üç eklem vardır: -Glenohumeral eklem, (kol ve kürek kemiği arasındaki eklem) -Akromioclaviküler eklem, (kürek ve köprücük kemiği arasındaki eklem) -Scapulotorasik eklem. (kürek kemiği ile gövde arasındaki eklem) Ana omuz eklemi 2 kemikten oluşur. Kol kemiği (humerus) ve kürek kemiği ...
Devamı
Artroskopi Nedir?
Her yaş grubuna başarıyla uygulanan artroskopi, eklem hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır. Artroskopi kelimesi latinceden alınmış olup , Artros(eklem) ve skopi (gözlemek) anlamına gelen köklerden türetilmiştir. Yani, artroskopi "eklemin içine bakmak" anlamına gelir. Eklemin içini görmemizi sağlayan alete ise artroskop denir. Artroskop, fiberoptik ışık kaynağına bağlanmış mercek ve video kamer...
Devamı

El ve El Bileği

Karpal Tünel
Median sinirin duysal dalları ilk üç parmak ve dördüncü parmağın yarısının duyusunu aldığından , bu parmaklarda duyusal şikayetler alınır.Tipik olarak hastalar: -Parmaklarında yanma -İğnelenme -Karıncalanma ve uyuşukluktan bahsederler Sıklıkla künt veya sızlayıcı olabilen ağrı dirsek ön tarafında ve omuz dış kısmına yayılabilir. Karpal tünel sendromlu hastaların en tipik başvuru nedeni...
Devamı

Dirsek

Tenisçi Dirseği
Tenisçi Dirseği: Tenis oyuncularında en sık görülen yaralanma tenisçi dirseği dir. • Sıklıkla tenisçilerde görülen dirseğin ağrılı hastalığıdır. • 35 yaş üstü tenisçilerin %50’si, 50 yaş üstü tenisçilerin ise %60’ı spor yaşantılarının bir döneminde bu sorunla karşılaşmaktadır. • ...
Devamı

Golfçü Dirseği

Devamı

Dirsek Eklemi

Devamı

Dirsek Artroskopisi
Devamı

Kalça

Kalça Eklemi
Devamı
Femuroasetabuler Sıkışma
Devamı
Koksartroz (Kireçlenme)
Devamı
Kalça Artroskopisi
Devamı

Diz

Dizde Kıkırdak Yüzey Sorunları
Diz eklemi kıkırdağı travmatik, dejeneratif veya inflamatuar nedenlerle hasara uğrayabilir. Kondral lezyonlar sıra ile en sık medial femoral kondil, lateral femoral kondil ve trokleanın merkezinde yani ağırlık taşıyan bölgelerde görülür. 1.5 cm2 alandan daha küçük olan parsiyel kıkırdak lezyonları stabil oldukları ve nadiren ilerledikleri için genellikle cer...
Devamı
Menisküs Yırtıkları
Futbol gibi karşılıklı temas sporlarında dizin dönmesi, ani hareketlerde meydana gelen katlanma ,tek diz üzerine yük alınması sonrasında menisküsler yırtılabilir. -Sporcularda bu yaralanmalara ön çapraz bağ(ÖÇB) yaralanmaları da eşlik edebilir. -İleri yaş grubunda ise menisküsler herhangi bir travma olmaksızın dizde gelişen dejenerasyon ve kıkırdak hasarına bağlı olarak yırtılabilirler. -Ayrıc...
Devamı
Ön Çapraz Bağ
Ön Çapraz Bağ, uyluk kemiğini kaval kemiğine bağlayan bir bağdır.Altta bulunan kaval kemiğinin ileri doğru hareketini engelleyerek dizin stabilizasyonunu sağlar.Ön Çapraz Bağ dizin merkezindedir ve Arka çapraz bağla birbirlerini çaprazlarlar. Bu bağ sık sık temas sporlarında(Mesela, futbol) ve dizin dönme hareketinin çok olduğu spor dallarında (Futbol ve kayak)yaralanır, yin...
Devamı
Ön Diz Ağrısı
Ön diz ağrısı genelde, patellofemoral ekleme (diz kapağı ile uyluk kemiği arasındaki eklem) bağlı ağrıyı çağrıştırsa da, ön diz ağrısı patellofemoral eklemi de kapsamak üzere, diz eklemi etrafındaki yumuşak dokular ve dizin ön kısmına yansıyan ağrılardan oluşmaktadır. Literatürde sık kullanılan kondromalazi patella (chondromalacia patella) da genellikle ön diz ağrısını işaret eder, fakat ön diz ağrısı sad...
Devamı
Diz Eklemi
Uyluk kemiği (femur) ile kaval kemiği (tibia) arasındaki eklemdir. Eklem iç ve dış olmak üzere iki bölümlüdür. Eklem ön taraftan diz kapağı kemiği ile korunur. Eklemi oluşturan içindeki tüm kemik yüzeyler eklem kıkırdağı dediğimiz kartilaj doku ile örtülmüştür. Femur ve tibia arasındaki yük taşıyan kıkırdak yüzeyler, menisküs denilen iki esnek kıkırdakta...
Devamı
Gonartroz (Kireçlenme)
Devamı
Arka Çapraz Bağ Yaralanmaları
Devamı
İç ve Dış Yan Bağ Yaralanmaları
Devamı

Ayak ve Ayak Bileği

Ayak Bileği
Ayak bileği üst üste iki eklem ve bunları çevreleyen bağlardan oluşan karmaşık bir eklemdir. Gerçek ayak bileği eklemi ,üstte tibianın ve üst dıştan fibulanın oluşturdukları yatakla kubbe kemiğinin(talusun) yuvarlak tavanı arasındaki eklemdir. Ayak bileğinin yukarı ve aşağı hareketlerine izin verir. Ayak bileğinin ikinci eklemi birincinin altında bulunan topuk kemiği (kalkaneus) ile kubbe...
Devamı
Ayak Bileği Burkulma ve İncinmeleri
• Geçtiğimiz 10 yılda tedavi yaklaşımı en fazla değişen bölgelerden biri ayak bileğidir. • Ayak bileği tibianın ana eklem yüzeyinin dış kısımdan fibulanın desteklediği yuva ile talus kemiğinin eklem yapmasıyla oluşur. • Bu eklemdeki yapıyı ve kazalarındaki tedaviyi karmaşıklaştıran faktör ise içteki 4, dıştaki 3, ve üstte tibia fibulayı bağlay...
Devamı
Aşil Tendon Sorunları
Devamı
Halluks Valgus
Devamı
Plantar Fasciitis
Devamı
Topuk Dikeni
Devamı
Düz Tabanlık
Devamı
Çukur Tabanlık

Devamı