Omuz Eklemi

 

Omuz vücudun en kompleks ve en hareketli eklem grubudur.
 
-Omuzda üç eklem vardır:
 
-Glenohumeral eklem, (kol ve kürek kemiği arasındaki eklem)
-Akromioclaviküler eklem, (kürek ve köprücük kemiği arasındaki eklem)
-Scapulotorasik eklem. (kürek kemiği ile gövde arasındaki eklem)
 
Ana omuz eklemi 2 kemikten oluşur. Kol kemiği (humerus) ve kürek kemiği (scapula). "Omuz eklemi" denilince çoğunlukla bu iki kemiğin oluşturduğu eklem anlaşılır. Eklem yüzleri birbirleri ile uyumlu değildir. Eklem çok hareketli olmasına karşın stabilitesi zayıftır. Omuzdaki diğer eklem köprücük kemiği ile kürek kemiği arasındadır ve akromioclaviküler eklem olarak adlandırılır.
 
Eklemin etrafını saran kapsül oldukça ince duvarlıdır ve gevşektir. Gevşek durumda  olması eklem hareket açıklığını artırır. Gevşekliğin getirdiği instabilite omuzun etrafını saran bağ, kas ve tendonlar ile giderilmeye çalışılır. Omuz çevresinde bu yapılar arasındaki sürtünmeyi engellemek için çok sayıda içi sıvı dolu kese (bursa) vardır.
 
OMUZU EKLEMİNİ OLUŞTURAN YAPILAR:
 
Kemikler :
-Clavikula (Köprücük Kemiği)  
-Scapula ( Kürek Kemiği)  
-Humerus

omuz
Yumuşak Dokular:
Rotator Manşet: Çeşitli bağlarla omuzun eklem kapsüllerinin dengeleyicisi konumundadır. Kürek kemiğinin acromion adı verilen çıkıntısı ile omuz başı arasındaki 1-1,5 cm lik aralıkta uzanır.
Biseps Tendonu: Biseps tendonu kol kemiğini biceps kasına bağlar. Kolun hareketlerinde rol alır.
Bursa  : Rotator manşet üzerinde acromionla arasında yer alan keseciktir. Bu kesecik son derece yumuşak çeperlidir ve içinde ürettiği kayganlaştırıcı sıvı ile rotator manşetin direkt kemikle ilişkisini keser ve kaygan-yumuşak-güvenli bir yatak sağlar.
Labrum : Halka biçiminde esnek bir kıkırdak olan Labrum, kürek kemiğinin omuz ekleminin üstünü örten ve köprücük kemiği ile eklem yapan çıkıntısına denir. Akromioklaviküler eklem hareketi çok az, küçük yüzeyli bir eklemdir.

omuz
Omuz vücudun en kompleks ve en hareketli eklem grubudur.