Omuz
          Omuz eklemi çıkıkları büyük eklem çıkıklarının yaklaşık %50 sini oluşturur.Omuz çıkıkları öne, arkaya, aşağıya ve çok yönlü olmak üzere 4 tiptedir.Öne çıkıklar en sık görülen tipidir.20 yaşından önce olan çıkıklarda kürek kemiğinde eklem yapısına katılan labrum dediğimiz kol kemiğine bariyer görevi yapan yapı ze...
          Çeşitli sebeplerle ağrı, omuz hareketlerinde kısıtlılık ile başlayıp zamanla omuzun hareket edememe durumudur. Omuz eklemi etrafındaki kapsülün  enflamasyon sonucu elastik özelliğini kaybedip büzülmesi, kalınlaşması ve sertleşmesidir. Ağrıdan dolayı omuz daha az hareket ettiğinden zamanla sertleşme ilerler ve omuz eklemi hareket edemez hale gelir. Donmuş o...
        İlk çıkık sonrasında  omuzun sabitliğini sağlayan dokuların bir kısmının iyileşememesi yeniden çıkığa neden olur. Bunlardan en sık görüleni labrum denen kıkırdak desteğin kemiğe yapışma yerinden ayrılması,  omuz kapsülündeki gevşeme ve  kol(humerus) kemiğinin küresel yapıdaki baş kısmındaki defektlerde sorumlu tutulmaktadır. Bu problemlerin onarıldığı...
          Omuz eklemi hareketlerinde rotator kılıf tendonları önemli bir göreve sahiptiromuz hareketleri devam ettiği sürece yıpranmaya ve aşınmaya maruz kalırlar. Rotator kılıfta oluşan  yırtıklar ciddi ağrı oluşturan bir yaralanmalardır. Rotator kılıf yırtılınca omuzda güçsüzlüğe yol açar. Hastalar genellikle orta ve ileri yaş grubundadır ancak öz...
Birçok kişiye göre omuzdaki ağrının nedeni  omuzdaki bursa adı verilen kesenin inflamasyonu olan bursittir. Tendinit; tendon inflamasyonuna verilen isimdir ve  omuzdaki ağrının bir diğer nedeni olabilir. Bursa veya tendonların inflamasyonlarına bir çok problem neden olabilir. Bu problemlerden bir tanesi impingement (sıkışma)sendromudur. İmpingement sendromu; rotator manşet (döndürücü kılıf)tendonla...
Omuz ağrıları, en yaygın kas iskelet sistemi şikayetlerindendir. Görülme oranı % 7-10 arasında değişmektedir . Omuz bölgesindeki ağrılar, kol ve kürek kemiği arasındaki eklem ve çevresindeki kemik veya eklem çevresi yumuşak dokulardan (ör. rotator kaf, bisipital tendon, subakromiyal bursa) akromiyoklavikular eklem, sternoklavikular eklemden  kaynaklanabilir. Omuz bölgesi patolojilerinde en sık ras...
  Omuz vücudun en kompleks ve en hareketli eklem grubudur.   -Omuzda üç eklem vardır:   -Glenohumeral eklem, (kol ve kürek kemiği arasındaki eklem) -Akromioclaviküler eklem, (kürek ve köprücük kemiği arasındaki eklem) -Scapulotorasik eklem. (kürek kemiği ile gövde arasındaki eklem)   Ana omuz eklemi 2 kemikten oluşur. Kol kemiği (humerus) ve kürek kemiği ...
Her yaş grubuna başarıyla uygulanan artroskopi, eklem hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır. Artroskopi kelimesi latinceden alınmış olup , Artros(eklem) ve skopi (gözlemek) anlamına gelen köklerden türetilmiştir. Yani, artroskopi "eklemin içine bakmak" anlamına gelir. Eklemin içini görmemizi sağlayan alete ise artroskop denir. Artroskop, fiberoptik ışık kaynağına bağlanmış mercek ve video kamer...