Diz

Kök Hücre Nedir?

 

 

        Diz eklemi kıkırdağı travmatik, dejeneratif veya inflamatuar nedenlerle hasara uğrayabilir. Kondral lezyonlar sıra ile en sık medial femoral kondil, lateral femoral kondil ve trokleanın merkezinde yani ağırlık taşıyan bölgelerde görülür. 1.5 cm2 alandan daha küçük olan parsiyel kıkırdak lezyonları stabil oldukları ve nadiren ilerledikleri için genellikle cer...
Futbol gibi karşılıklı temas sporlarında dizin dönmesi, ani hareketlerde meydana gelen katlanma ,tek diz üzerine yük alınması sonrasında menisküsler yırtılabilir. -Sporcularda bu yaralanmalara ön çapraz bağ(ÖÇB) yaralanmaları da eşlik edebilir. -İleri yaş grubunda ise menisküsler herhangi bir travma olmaksızın dizde gelişen dejenerasyon ve kıkırdak hasarına bağlı olarak yırtılabilirler. -Ayrıc...
Ön Çapraz Bağ, uyluk kemiğini kaval kemiğine bağlayan bir bağdır.Altta bulunan kaval kemiğinin ileri doğru hareketini engelleyerek dizin stabilizasyonunu sağlar.Ön Çapraz Bağ  dizin merkezindedir ve Arka çapraz bağla birbirlerini çaprazlarlar. Bu bağ sık sık temas sporlarında(Mesela, futbol)  ve dizin dönme hareketinin çok olduğu spor dallarında (Futbol ve kayak)yaralanır,  yin...
Ön diz ağrısı genelde, patellofemoral ekleme (diz kapağı ile uyluk kemiği arasındaki eklem) bağlı ağrıyı çağrıştırsa da, ön diz ağrısı patellofemoral eklemi de kapsamak üzere, diz eklemi etrafındaki yumuşak dokular ve dizin ön kısmına yansıyan ağrılardan oluşmaktadır. Literatürde sık kullanılan kondromalazi patella (chondromalacia patella) da genellikle ön diz ağrısını işaret eder, fakat ön diz ağrısı sad...
Uyluk kemiği (femur) ile kaval kemiği (tibia) arasındaki eklemdir. Eklem iç ve dış olmak üzere iki bölümlüdür. Eklem ön taraftan diz kapağı kemiği ile korunur. Eklemi oluşturan içindeki tüm kemik yüzeyler eklem kıkırdağı dediğimiz kartilaj doku ile örtülmüştür. Femur ve tibia arasındaki yük taşıyan kıkırdak yüzeyler, menisküs denilen iki esnek kıkırdakta...