Karpal Tünel

Median sinirin duysal dalları ilk üç parmak ve dördüncü parmağın yarısının duyusunu aldığından , bu parmaklarda duyusal şikayetler alınır.Tipik olarak hastalar:
-Parmaklarında yanma
-İğnelenme
-Karıncalanma ve uyuşukluktan bahsederler
  Sıklıkla künt veya sızlayıcı olabilen ağrı dirsek ön tarafında ve omuz dış kısmına yayılabilir.
 
Karpal tünel sendromlu hastaların en tipik başvuru nedeni geceleri uykudan uyandıran ağrılarıdır.Buna bağlı uyku bozukluğu bu hastalarda en rahatsızlık verici durumdur.Hastalar uyuşukluğu gidermek için elini silkeler ve veya dolaşımı arttırmak için elini sıcak suyun altına tutarlar.Bazı hastalar ellerindeki cisimleri düşürmekten yakınırlar ve bunu ellerinin kuvvetsizliğine bağlarlar.Halbuki sorun parmak uçlarındaki duyusal sorunlardan kaynaklanır.
Karpal tünel sendromu tuzak nöropatileri arasında en sık görülenidir.Median sinir karpal tünel içinde iki şekilde tuzaklanabilir.Çevre dokuların lokal lezyonlarına veya şişliklerine bağlı karpal tünelin genişliğinde azalma veya tünel içindeki yapıların hacmindeki artış sinir üzerinde basınca neden olabilir.
Anatomi:
Anatomik olarak karpal tünelin sırt ve dış yüzlerini karpal kemikler ve onların bağları, iç ve ön yüzünü ise transvers karpal bağ yapar.Tünelin içinden 9 adet kas kirişi ile median sinir geçer.
   
 
Sebepler:
Karpal tünel sendromu birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmekle birliktei bazı hastalarda altta yatan neden saptanamaz.Ancak çeşitli aktivitelerin buna zemin oluşturduğu bilinmektedir.Karpal tünel sendromunun kullanılan elde ortaya çıkması, hastalığın oluşmasında el aktivitesinin önemli bir rol oynadığını desteklemektedir. Karpal tünel sendromuna neden olabilecek durumlar şöyle sıralanabilir:
-Yer kaplayan lezyonlar:
-Bağ dokusu hastalıkları: Romatoid artrit
-Kristal artropatileri: Gut
-Mesleki sebepler: Müzisyenler, kasaplar, bilgisayar kullanıcıları
 
-Metabolik hastalıklar: Mukopolisakkaridozlar
-Hormonal bozukluklar: Diabet, Hypotroidi
-Enfeksiyonlar: Kemik iltihapları, tüberkuloz
Klinik Semptom ve Belirtileri:
Duysal Alanlar:
-Ağrı
-Uyuşma, iğnelenme, yanma
Motor olanlar:
-Tenar kaslarda atrofi
-El parmaklarında kuvvet azlığı
Diğerleri:
-Uykusuzluk
Tanı:
-Hastanın hikayesi
-fizik muayene
-Röntgen
-MRI
-USG
-BT
-Elektrofizyolojik incelemeler(EMG)
Tedavi:
Cerrahi dışı :
-Splintleme: Basit ve ucuz bir tedavi yöntemidir.Bileği nötral pozisyonda tutan el bileği splinti özellikle geceleri hastaları rahatlatır.Semptomları yeni başlamış hastalarda bazen tek başına yeterli tedavi yöntemi olabilir.
 
-Lokal injeksiyonlar: Karpal tünel injeksiyonu, hastalığı kısa bir süredir var olan ve belirgin kas gücü kayıbı göstermeyen hastalarda etkili bir tedavi yöntemidir.
-İlaçlar: Non steroid ilaç kullanımı genellikle tenosynovit gibi altta yatan hastalığı olanlarda yararlıdır.B 6 vitamini kullanımı Karpal tünel tedavisinde tartışmalıdır.
-Fiziksel tıp yöntemleri:Başta ultrason olmak üzere fizik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.Kas kuvveti olan hastalarda kuvvetlendirme egzersizleri uygulanmalıdır.
 
-Günlük yaşam aktivitelerinde düzenlemeler
Cerrahi yöntemler:
Cerrahi diğer yöntemlere yanıt yokluğunda, ilerleyici veya inatçı sinirsel değişiklikler veya kas zayıflığı bulunduğunda gereklidir.
-Açık cerrahi yöntemle transvers bağın serbestleştirilmesi
-Artroskopik yöntemle transvers bağın serbestleştirilmesi